VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Osebni podatki

Zlatarna Muršič, Grega Muršič S.P., Litijska cesta 38, 1000 Ljubljana, bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov, vse v zvezi z naročilom) in ostalo, povezano z naročilom in potrebno komunikacijo.

Zbrani podatki ne bodo posredovani tretjim osebam. Kupec lahko kadarkoli pisno zahteva, da ponudnik trajno ali začasno preneha uporabljati osebne podatke in podatke o nakupovanju.

V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik na zahtevo možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov. Obvezujemo se, da bodo osebni podatki, pridobljeni preko spletnega mesta v celoti ostali hranjeni, varovani in obdelovani s strani Zlatarna Muršič.

Z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki bo upravljavec spletnega mesta ravnal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Vaši podatki so ustrezno zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem s strani tretjih oseb.

Pravica do obveščenosti

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z našo politiko varovanja osebnih podatkov ali načinom obravnave vaših osebnih podatkov, se lahko brez zadržkov obrnete na:

Zlatarna Muršič, Grega Muršič S.P., Litijska cesta 38, 1000 Ljubljana
e-naslov: info@zlatarnamursic.si
Telefon: 01 5 474 349
GSM: 040 208 438


Na podlagi vaše zahteve vas bomo nemudoma obvestili – pisno in v skladu z ustreznimi predpisi – kateri osebni podatki so bili zbrani med obiskom spletnih mest podjetja Zlatarna Muršič.

Namen uporabe

Osebni podatki, ki so pridobljeni preko spletne strani https://zlatarnamursic.si/shop/ za namen izvedbe spletnega nakupa, se uporabljajo izključno za potrebe izvedbe in dostave naročila. Navedene podatke lahko obdelujemo za lastne potrebe do preklica privolitve z zahtevo za odstranitev osebnih podatkov iz baze, sicer pa le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik na zahtevo možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov.

Varovanje vaše zasebosti

http://zlatarnamursic.si/shop zagotavlja vse potrebne tehnološke in organizacijske rešitve za popolno varnost nakupa. Prenos občutljivih osebnih in transakcijskih podatkov na spletni strani se izvaja v varnem načinu s pomočjo protokola SSL (Secure Sockets Layer). Podatki se kodirajo z do 256 bitnim ključem, še preden zapustijo vaš brskalnik, in se na naš strežnik prenašajo v zaščiteni obliki. Sistem tako preprečuje, da bi kdo prestregel vaše osebne in transakcijske podatke, ki jih pošiljate v spletno trgovino.

Varovanje zasebnosti in varnost nakupa zagotavljamo tudi z upoštevanjem vseh veljavnih zakonskih obveznosti in priporočil slovenske ter mednarodne zveze potrošnikov.

Obvezujemo se, da bodo kakršnikoli osebni podatki, pridobljeni preko spletne strani, v celoti ostali v lasti podjetja Zlatarna Muršič, Grega Muršič S.P. Z vsemi posredovanimi osebnimi podatki bomo brezpogojno ravnali v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Če želite ukiniti vaš uporabniški račun, nam to sporočite na naslov e-naslov: info@zlatarnamursic.si – v vsebini e-pošte pa navedite enega izmed podatkov: ime in priimek uporabnika, naslov uporabnika, elektronska pošta, s pomočjo katere je bil odprt uporabniški račun.

Zahtevek za ukinitev uporabniškega računa mora biti poslan z elektronskega naslova, s katerim je bil uporabniški račun tudi odprt. O ukinitvi vas bomo obvestili preko elektronske pošte.